Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proslov k 72 výročí osvobození Československa ve Zlíně

Vážené soudružky a soudruzi,Vážení hosté a občané !

Je prvního máje a sešli jsme se dnes nejen k oslavě Svátku práce ,ale zároveň si v májových dne připomínáme 72 výročí skončení druhé světové války v Evropě a dnů jež vedly 2. května 1945 k osvobození města Zlína a okolních obcí ze jha německé fašistické okupace.

Bohužel letos si zlínská radnice naplánovala práce na pomníku hrdinů zrovna jako naschvál ted,kdy by se u něj měli zástupci kraje ,města a občané poklonit památce osvoboditelů a padlých občanů Zlína a okresu Zlín. Tak proto dnes budu hovořit o tom z tohoto místa na dohled vzdálenému od znepřístupněného pomníku.

Jsem přesvědčen,že i tak nám nic nemůže dnes v tuto chvíli zabránit vyjádření úcty padlým vojákům Rudé armády,československým vojákům a partyzánům a dalším našim občanům, kteří vletech 1939 až 1945 položili své životy za naši národní svobodu za Československou republiku.

Vzpomínáme na válku,která pro národy Československa započala již Mnichovským diktátem a odstoupením velké části pohraničních území již koncem roku 1938,kdy nás západní spojenci zradili a umožnili Adolfu Hitlerovi naplňovat jeho světovládné touhy. Dne 15 března 1939 Wermacht překročil i nově zřízenou hranici a začal okupovat zbytek Čech a Moravy. Byl zřízen Protektorát Čechy a Morava a na Slovensku ustaven klerofašistický štát podvedením kněze Tisa a jež se stal spojencem fašistického Německa. Tak se otevřela tehdy cesta pro realizaci politiky která je dodnes známá pod názvem Drach nach osten . Byla realizována přepadením a porážkou Polska a po kapitulaci Francie a dalších zemí Evropy se hitlerovo Německo chystalo na konečný cíl své válečné mašinérie k útoku na Sovětský svaz !

Lidé napřed mysleli,že hlavním cílem v roce 1940 a 41 bude především království Velké Británie na což mylně usuzovali podle smlouvy Ribbentropp-Molotov,kdy se Německo zavázalo neutočit na Sovětský svaz a zaútočilo letecky právě na britské ostrovy. Neuspělo však tak jak očekávalo ! Nic to však nezměnilo na hlavním cíli německého vojenského snažení -napadnout a zničit Sovětský svaz ! Zemi ,jež se právě před 100 lety toto význámné výročí si letos připomeneme svou Velkou říjnovou socialistickou revolucí dala na cestu budovaní nekapitalistické beztřídní společnosti -socialismu tak jak to vykreslil vůdce světového proletariátu Vladimír Iljíč Lenin a jeho bolševická strana ! Celá dvacátá léts minulého století se buržuové celého světa snažili tento projekt zničit ,udusit ! Proto ktomu využili i německého a italského fašismu.

Dne 21 června 1941 byl právě proto napaden SSSR ! Válka se tak dostala do další své fáze ! Plán Barbarossa si dal za cíl formou bleskové války -Bliezkriegu do zimy roku 1941 porazit Sovětský svaz a dostat se k jeho surovinovému bohatství a kavkazské ropě .

U nás doma v té těžké době probíhal domácí odboj . Veden byl jak komunisty tak nekomunisty,sokoly a vojáky .Byl však tvrdě potlačován.

Nastává doba největší národní poroby v našich dějinách ! Jsou zatykáni především komunisté a další čeští vlastenci podezřelí z protiněmecké a protifašistické činnosti podle předem připravených seznamů v rámci akce Gitter. Po demonstraci 28 října1939 k uctění výročí vzniku samostatného Československa, kdy došlo ke střelbě do demonstrujících čs. občanů a zastřelení studenta Opletala. Po jeho pohřbu 17 listopadu 1939 jsou zavřeny české vysoké školy a odvlečeno 1100 studentů do koncentračních táborů a kaznic. Další vlna represalíí proti domácímu odboji přichází z nástupem SS grupenfurera Reynharda Heydricha do funkce protektora. Tento předkládá Hitlerovi plán „ Konečného vyřešení české otázky“.a vyhlašuje,že zde není pro Čecha místa ! Po atentátu na něj rozzuření okupanti vyhlašují u nás stanné právo. Čeští lidé jsou v dosud nevídaném počtu zatýkáni a bez soudu popravováni nebo odesíláni na smrt do koncentračních táborů s poznámkou -Návrat nežádoucí -. Je rozhodnuto pro výstrahu vypalit obec Lidice ! Teror fašistických katanů proti českému lidu a jeho odboji,jak komunistickému, tak i nekomunistickému pokračuje v neztenčené míře až do posledních chvil jejich krutovlády ! Přesto domácí i zahraniční odboj ani na chvíli neutichá ! Na místa pozatýkaných a zavražděných a umučených nastupují další noví bojovníci za svobodu našich národů. Dochazí k diverzím,narušována je zbrojní výroba, šíří se letáky a tiskoviny a vznikají partýzánské skupinky a oddíly.Dostává se domací podpory paraskupinám shozeným do vlasti jak z Anglie tak ze Sovětského svazu.Vyznámnou podporou domácímu odboji se stává podpis československo-sovětské smlouvy ze dne 12 prosince 1943 podepsané prezidentem Benešem se sovětskou vládou !Dalším momentem se stává vznik Slovenského národního povstání v Banské Bystrici 29 srpna 1944 . Tak se válka posunuje přímo na uzemí čs.republiky ! Boj o Duklu v karpatech se stává bojem k znovuobnovení samostatné čs. republiky ! V tomto boji bojujívedle sebe vojáci Rudé armády a čs.armádního sboru vedeného generálem Ludvíkem Svobodou !

Je zde potřeba říci,že to bylo umožněno vítězstvím Rudé armády v těžkých bitvách o Moskvu, Stalingrad,Kursk,Leningrad a Kyjev ! Tam se totiž rozhodlo především o výsledku druhé světové války a porážce fašismu v Evropě !

Učastí Čechoslováků v bojích na východní frontě u Sokolova,Bíle Cerkve, Kyjeva se rozhodlo o poválečném přátelství mezi lidem Československa a národy Sovětského svazu,které je platné dodnes a je nutné za ně bojovat i dnes proti různým novodobým zrádcům,provokaterům a lidem usilujícím o novou fašizaci Evropy !

Nyní se ale vraťme k událostem jež vedli ke svobodě jihovýchodní Moravy a města Zlína . Zlín nebyl na hlavním bojovém směru ,ale

v těsné blízkosti bojových operací dvou sovětských frontů mezi nimiž aktivně působily jednotky 1.čs brigády Jana Žižky. Stal se však místem kterým vedly ústupové cesty fašistických vojsk a kterým hrozilo obklíčení na východní Moravě. Od prvního května Zlínem ustupují Němci a Maďaři. Tehož dne vstupuje na zlínsko Rudá armáda , jednotky rumůnské a příslušníci čs armádního sboru Vlárským a Lyským průsmykem , z jižního vsacka a oblasti Uherskohradišťska. Na jižním postupovém směru byly posledními obcemi v boji o přístup do Zlína obce Březnice,Kudlov a Jaroslavice. Boje právě zde nabyly velké intenzity v nichž padlo 8 rudoarmějců a 2 rumuni.

Dne 2.května sovětská vojska překonala v těžkém kopcovitém terénu za chladného a deštivého počasí za bojů více jak 20 kilometrů. Znovu získané svobodě se ten den mohlo tak těšit 43 obcí okresu. Ke Zlínu se přiblížila sovětská 40 armáda svým 2 armádním sborem. Jeho 240 divizi velel generálmajor T.F Umanskij a průzkumným oddílům veleli plukovníci Grozněv a Bakájev.Obyvatelstvo zlína bylo vyrozuměno o vzniku bojů o město informováno v 15 hodin spuštěním sirén. Významnou pomoc vojakům Rudé armády poskytla skupina lidí z řad partyzánů,jejich pomocníků a obyvatel. Rozhořel se boj o důležitá místa ve městě jichž se zúčastnili partyzáni oddílu Ovčáček , kteří sestoupili z kopců od Lhoty u Malenovic. Němci se ještě v noci z 2 na 3 května pokusili ve městě o několik útoků ale byli odraženi a vyhnáni.Tak byl Zlín vyrván z rukou německých okupantů !

Ostatní obce se dočkali své vytoužené svobody ve dnech 2 až 6.května 1945. Píší o tom jejich kroniky !Vyprávějí o tom sepsané vzpomínky občanů a historickédokumenty a filmy !

Svědčí o tom i tato fakta . Z okresu Zlín bylo zatčeno a uvězněno v koncentračních táborech, věznicích a káznicích 1 804 občanů a bylo popraveno,umučeno nebo tam zemřelo 1054 občanů. V bojích při osvobozování našeho okresu padlo 134 vojáků sovětských , 84 rumůnských a 51 našich občanů! V našich zahraničních jednotkách padlo našich 41 vojáků . Bojů se zúčastnilo 85 vojáků z okresu Zlín. V první partyzánské brigádě Jana Žižky,.která byla rozčleněna do 32 oddílů pod velením Dajana Bajanoviče Murzina v okrese Zlín bojovalo 450 partyzánů a jejich pomocníků . Z nich položilo za naši svobodu 81 z nich. !

 

Věčná sláva padlým hrdinům ! Věčná sláva našim osvoboditelům ! Vojákům Rudé armády,vojákům čs armádního sboru,odbojařum a partyzánům !

Smrt fašismu ! Pojďme společně proti fašizaci Evropy !

Proti hazardu s válkou v Evropě ! Oběti té předchozí nás k tomu zavazují !