Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď krajského radního pro dopravu Ing.Mařáka- KSČM

4. 5. 2016

Otázky pro zastupitele zlínského kraje za KSČM

 

Úvodem je vhodné připomenout, že práce zastupitelů Zlínského kraje (dále jen ZK) je zcela rozdílná v situaci, kdy KSČM je opoziční stranou nebo jako je tomu nyní, kdy je součástí koalice. V prvním případě je činnost zastupitele náročnější, od práce v příslušném výboru, tak i na zasedáních zastupitelstva ZK. V současné době, kdy je KSČM součástí koalice, je přes připomínky a aktivní přístup ve výborech, hlavním úkolem zastupitelů podpořit materiály, které jsou, po projednání v Radě ZK, předkládány na jednání Zastupitelstva ZK.

Zcela jinou roli mají členové rady ZK, kteří na jednáních rady oponují a rozhodují o schválení materiálů ze všech oblasti kraje a samozřejmě zodpovídají za podání z jejich resortu (doprava, životní prostředí a venkov).

 

  1. Které volební sliby dané našim voličům před volbami se podařilo splnit?

Úvodem doporučuji, abychom v rámci všech okresů využili zpracované materiály, zaměřené na zhodnocení plnění stávajícího VP a návrh nového krajského volebního programu KSČM na období 2016-2020.

Pokud se týká slibů voličům v oblasti dopravy, všechny zásadní úkoly byly splněny a dosažené výsledky jsou nejlepší v historii kraje od roku 2000. Konkrétní údaje jsou uvedeny v samostatných přílohách (prezentacích), které budou také zveřejněny na webových stránkách ZLKV KSČM.

 

  1. V čem vidíte přínos účasti komunistů v radě kraje v tomto období?

Přestože jsme poprvé zastoupení v Radě ZK, mohu za sebe říci, že jsme se zcela vyrovnali svou odborností a přehledem ostatním radním z koaličních stran. Při jednáních jsem oponoval řadu materiálů, týkající se rozpočtu ZK, kultury a církví, školství i sociální oblasti. Důležité je, že jsme v naprosté většině dospěli k dohodě. Jednou z mála výjimek byl navržený finanční příspěvek Olomouckému Arcibiskupství na renovaci obrazů a jejich zabezpečení v arcibiskupském zámku v Kroměříži, který jsme nepodpořili.

 

  1. Jaké problémy podle Vás nejvíce sužují občany v našem kraji a jaké jsou možnosti jejich řešení?

Problémy občanů jsou v rámci jednotlivých regionů našeho kraje různé. Pro nás všechny je však důležité mít práci, která je současně spravedlivě finančně oceněna, bydlení, rodinu a zdraví. Běžné problémy občanů jsou předmětem řešení, zejména prostřednictvím měst a obcí, se kterými ZK spolupracuje.

 

  1. Mezi nejdůležitější priority politiky KSČM v kraji je dostupnost sociální a zdravotní peče pro všechny občany, zejména seniory. Uveďte příklady zlepšení či zhoršení situace v jednotlivých regionech kraje a jaké vlivy podle Vás na to působily, případně jakým způsobem bylo ze strany KSČM na to reagováno?

V sociální oblasti se zlepšila kvalita i dostupnost péče o důchodce a zdravotně postižené spoluobčany. I když z důvodu nevyhovujících podmínek došlo ke zrušení Sociálního ústavu v Zašové a Domova pro seniory v Podlesí, bylo otevřeno celkem deset nových domovů na výrazně vyšší kvalitativní úrovni.

V oblasti zdravotnictví bylo předně dosaženo finanční stabilizace všech nemocnicích, založených ZK a všechny jsou od roku 2014 v černých číslech (zisku). Současně byly investovány do objektů a moderního přístrojového vybavení nemalé finanční prostředky. V krajské nemocnici TB je dobře vybavené centrum pro léčbu mozkových příhod a onkologické centrum. Například vzniklo nové pracoviště s hybridním diagnostickým přístrojem PET/CT, jediné ve Zlínském kraji. Pacienti již nebudou muset na toto speciální vyšetření jezdit do Olomouce nebo Brna.

V Uherskohradišťské nemocnici vznikl nový centrální pavilon, ve Vsetínské nemocnici je v letošním roce připraveno zahájení výstavby nového interního pavilonu, s dokončením v roce 2017. V Kroměřížské nemocnici došlo k modernizaci vybraných pracovišť, připravuje se potřebná rekonstrukce pracoviště dialýzy.

Důležitou investicí je i rekonstrukce i vybudování nových základen Zdravotnické záchranné služby, která spolu s nákupem 34 nových sanitních vozů znatelně zkrátila dojezdové časy k pacientům.

 

  1. Můžete říci, v jakých otázkách jste vystoupili na jednáních zastupitelstva či interpelovali krajskou radu?

Mým úkolem je řádně projednávat materiály na Radě ZK a předkládat a obhajovat podání, která jsou na programu Zastupitelstva ZK.

 

  1. Jakým způsobem nakládají zastupitelé s odměnami za svou práci v zastupitelstvu a jeho výborech?

Všichni uvolnění i neuvolnění zastupitelé ZK pravidelně odvádí předem dohodnutou částku ze svých odměn na účet ZLKV KSČM, jako úhradu části nákladů na předvolební kampaň. Konkrétní částky jsou uvedeny v rozpočtu ZLKV KSČM na jednotlivá léta 2013 až 2016.

 

 

  1. Dařilo se Vám informovat občany kraje o Vašich stanoviscích k projednávaným bodům programu zastupitelstva případně o alternativách Vámi navrhovaných?

Informací z naší práce směrem k občanům není nikdy dost. Rozhovory pro televize, denní tisk, časopis „Okno do kraje“ byly poskytovány průběžně. Přesto to nehodnotím jako svou silnou stránku.

 

  1. Jak hodnotíte přínos stávajícího hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka na život v kraji, eventuálně jak se Vám s ním spolupracuje?

Práci pana hejtmana hodnotím pozitivně, jedná se velmi zkušeného politika, který umí sjednocovat nikoliv rozdělovat. Mně osobně se s ním spolupracuje dobře, i když jsme ne na vše měli stejný názor.

P.S.

Upozorňuji, že tato otázka ani odpověď není vhodná pro zveřejnění. Hodnocení spolupráce v rámci koalice patří na koaliční jednání ČSSD, KSČM a SPO.

 

  1. Má kraj tak, jak byl v jeho hranicích ze zákona zřízen smysl ? Co by jste doporučili

zákonodárcům upravit v jeho kompetencích , aby lépe plnil své poslání nebo jste s tím, jak to nyní je spokojeni?

Za více jak 15 let od vzniku krajů v dnešní podobě se systém fungování ustálil a kraj zajišťuje předané kompetence v rámci samosprávní činnosti  u oblasti školství, sociální oblasti, kultury, dopravy i životního prostředí s plnou odpovědností. Navíc řeší i problémy zdravotnictví ve čtyřech krajem založených nemocnicích. Navíc musí zajišťovat přenesenou působnost státu, kterou však stát hradí možná jen s poloviny. Za náš kraj nejsme spokojeni se stanoveným finančním podílem z rozpočtového určení daní, který je pro nás nevýhodný.

Z dnešního pohledu bych rozhodně systém 13 krajů a hlavního města Prahy již zachoval a neměnil.

 

  1. Využil v tomto období zlínský kraj svého práva na zákonodárnou iniciativu a čem by podle Vás případně toho využít?

Zlínský kraj v tomto volebním období nevyužil možnost zákonodárné iniciativy. Zkušenosti z uplynulého období potvrzují, že jen velmi malé procento bylo přijato Poslaneckou sněmovnou PČR. Na druhé straně velmi aktivně prosazuje kraj své oprávněné potřeby prostřednictvím asociace krajů ČR, a to v různých oblastech, včetně dopravní problematiky.

 

 

 

Zpracoval: Ing. Jaroslav Kučera, radní ZK pro dopravu

Přílohy: k otázce č.1

Otázky pro Vás zpracoval pro použití v propagační a tiskové komisi OV KSČM Zlín a na Vaše odpovědi se těší

Josef Nesvadba Otrokovice

 

Kontakt : Jozin61@seznam.cz

tel :776018559